Jelenlegi hely

Gázolaj jövedéki adó változások 2013-tól

Fontos változások jelentek meg a 2013-tól történő mezőgazdasági jövedéki adó visszaigénylésében is. A hagyományos gázolaj jövedéki adó visszaigénylés benyújtása során ügyelni kell arra is, hogy a „de minimis” azaz csekély összegű támogatások igénylése, (melyeket szőlő- és gyümölcsös tulajdonosok vehetnek igénybe) egy időben történik az alap visszaigényléssel.

Az alap rendelet a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendelet, melyet 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet illetve 281/2012. (X.1.) Korm. rendelete módosított. A „de minimis” rendelet integrálva lett a kérelem megalkotása során, ennek szabályozója a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a Magyar Közlöny 2012. évi 113. számában jelent meg. Továbbá a frissebb szabályozásnak köszönhetően a Magyar Közlöny 168. számában jelent meg az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete, melynek 26. §.-a a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló rendelkezésével a 3 évről újra 5 évre emelte az elszámolás lehetőségét, illetve a 6. évben még elvégezhető az önellenőrzés vagy esetleges helyesbítés.

Ezen információk tekintetében 2013. december 31-ig helyesbítés, pótlás, önellenőrzés végezhető még a 2007-es elszámolásra.

 „a) A falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadás megszűnik.

 b) A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik.

 c) A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése tekintetében, elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak.

 d) A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből.

 e) A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedéki adó- visszatérítési igényüket).

 f) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen. „

Forrás: www.nav.gov.hu

 Figyelem!

Tehát idén lehet utoljára még papíralapon benyújtani a kérelmeket. Már lehetőség van a NAV oldaláról letölteni az új BEV_J04 nyomtatványt, melyhez természetesen telepíteni kell az új ÁNYK kitöltő programot is. Továbbiakban az újonnan elektronikus rendszerben történő igénylés során ne feledkezzünk meg a VPOP_R01 nyomtatványról sem, mely az ügyfélkapus jogosultságunkat vonja össze a NAV által kezelt ügylet típusainkkal.

Mértékek:

hagyományos gázolaj jövedéki adó

97 liter / 1 ha 2011.11.01-től változatlanul 90,487Ft/liter

 

„de minimis” esetében!

97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb 100 l/ha/év és 95Ft/ liter

(Magyar Agrárkamara)

Hozzászólások

Hozzászólások

Kapcsolódó hírek